image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml
Syntezis

Archiwa

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w postaci koronawirusa SARS-CoV-2 oraz działaniami władz państwowych i samorządowych, dotyczących przeciwdziałania i zwalczania epidemii, Spółka Syntezis podjęła decyzję o przyjęciu odpowiednich procedur działania.

W ramach aktualnie trwającego naboru wniosków o dofinansowanie w Konkursie 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka, Spółka Syntezis w kooperacji z Głównym Instytutem Górnictwa z siedzibą w Katowicach rozpoczęła prace nad dalszym wykorzystaniem otrzymywanych blend oraz innowacyjnym przetwarzaniu odpadów.

Zgodnie z art. 14 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 lipca 2018 r. firma Syntezis Sp. z o.o. złożyła wniosek o zmianę pozwolenia na przetwarzanie odpadów. Na tej podstawie Spółka nadal może odbierać i przetwarzać odpady.

Spółka Syntezis podpisała umowę na informatyczne wsparcie techniczne i tym samym rozpoczęła wdrażanie zintegrowanego systemu klasy ERP oraz elektronicznego obiegu dokumentów. Innowacyjność rozwiązania polega na zintegrowaniu poszczególnych obszarów działalności biznesowej w jeden zsynchronizowany system informatyczny pełnej wymiany i analizy informacji oraz zastosowaniu innowacyjnych technologii. Wdrażany system informatyczny będzie wspierał procesy sprzedaży oraz obsługi procesów produkcyjnych. […]

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: III „Konkurencyjność MŚP” Działanie 3.3. „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w procesach biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie.

Marszałek Województwa Śląskiego nadał spółce Syntezis indywidualny numer rejestrowy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Numer BDO 000012924. Tym samym ważność straciły wcześniejsze zezwolenia na transport odpadów wydane przez Prezydenta Miasta Chorzów (zezwolenie nr 25/2015 oraz 11/ 2017). Wszystkie kody odpadów transportowanych przez firmę Syntezis Sp. z o.o. zostały ujęte […]

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SYNTEZIS SP Z.O.O moich danych osobowych w sposób wymagany do obsługi niniejszego zapytania oraz akceptuję politykę prywatności.