image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml
Syntezis

Współpraca

Współpracujmy bez zakłóceń

Szanujemy każdego klienta… tego małego i tego dużego. Obsługa każdego zapytania, zamówienia czy dostawy to dla nas priorytet.

Na wstępie zapewniamy wszystkich naszych klientów, że poważnie traktujemy obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2. Tutaj znajdziesz nasze zalecenia i wytyczne w tej kwestii.

Chcesz współpracować z nami jako skład podatkowy? Również nie ma z tym problemu. W każdej chwili masz dostęp do zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego i rozszerzenia zezwolenia o kolejne wyroby akcyzowe oraz koncesji na skażanie alkoholu etylowego. Tutaj znajdziesz również decyzję o nadaniu numeru akcyzowego.

Chcąc uniknąć jakichkolwiek problemów i nieporozumień podczas trwającej współpracy, stworzyliśmy Ogólne Warunki Sprzedaży oraz Ogólne Warunki Dostaw, które szczegółowo traktują o wzajemnych obowiązkach oraz przywilejach.
Będąc naszym klientem, masz bezpośredni dostęp do oświadczenia o produktach biobójczych: Alkohol Etylowy ; Alkohol Izopropylowy oraz oświadczenia o statusie przedsiębiorstwa. Adres mailowy SENT to: mstawowy@syntezis.pl

Dla wszystkich kontrahentów Syntezis współpracujących w zakresie recyclingu odpadów chemicznych, przed rozpoczęciem współpracy przedstawimy aktualne pozwolenie Spółki na przetwarzanie odpadów oraz dane do wypełnienia dokumentu KPO.

Pamiętamy również o polityce RODO oraz polityce prywatności, dzięki którym dokładnie określamy nasze wzajemne relacje zachowania poufności współpracy.

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SYNTEZIS SP Z.O.O moich danych osobowych w sposób wymagany do obsługi niniejszego zapytania oraz akceptuję politykę prywatności.