image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml
Syntezis

Finansowanie

Dofinansowanie projektu ze środków Funduszy Europejskich

SYNTEZIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Spółka zrealizowała projekt pt. „Rozbudowa systemu informatycznego w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych” w ramach działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest: wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w procesach biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie.

Efektem projektu będzie wdrożony zintegrowany system klasy ERP oraz elektroniczny obieg dokumentów.

Wartość projektu ogółem: 827 734,65 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych: 672 955,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 336 477,50 PLN

Fundusze Europejskie

Dofinansowanie projektu ze środków Funduszy Europejskich

Spółka zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: „Wdrożenie technologii do produkcji innowacyjnej w skali kraju mieszaniny wysoce oczyszczonego destylatu z produktami
pierwotnymi – blendy”
Celem projektu jest wdrożenie technologii produkcji blendów rozpuszczalnikowych umożliwiających produkcję innowacyjnej w
skali kraju mieszaniny wysoce oczyszczonego destylatu z produktami pierwotnymi.

Wartość projektu: 5 469 121,20 zł

Wkład funduszy europejskich: 1 999 998,00 zł

Fundusze Europejskie

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SYNTEZIS SP Z.O.O moich danych osobowych w sposób wymagany do obsługi niniejszego zapytania oraz akceptuję politykę prywatności.