image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml
Syntezis

Archiwa

Zawiadamiamy, iż spółka Syntezis otrzymała pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na przetwarzanie odpadów dla instalacji, zlokalizowanej w Chorzowie na ulicy Kollmanna 2. Spółka nasza jest jedną z nielicznych firm w kraju regenerujących rozpuszczalniki z odpadów do jakości pierwotnej.

Zakończyliśmy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej. Hala powstała na potrzeby Linii Technologicznej produkcji innowacyjnych blend rozpuszczalnikowych. Linia technologiczna składa się z nowoczesnej instalacji przesyłu i dozowania rozcieńczalników, instalacji destylacji odpadów na bazie pierwszych tego typu w Polsce, innowacyjnych urządzeń destylujących. Ponadto, w skład Linii Technologicznej wchodzi nowoczesna i w pełni zautomatyzowana instalacja mycia opakowań.

Spółka otrzymała zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego na czas nieoznaczony (numer akcyzowy składu PL 24170001309). W składzie podatkowym Spółka produkuje wyroby akcyzowe na bazie alkoholu etylowego nieskażonego i częściowo skażonego.

Informujemy, że Syntezis Sp. z o.o. uzyskał koncesje na skażanie alkoholu etylowego na podstawie zezwolenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08.11.2017 roku. Od tego dnia firma ma możliwość sprzedaży mieszanin i rozcieńczalników na bazie alkoholu etylowego w dowolnej recepturze przygotowanej przez naszych klientów.

Spółka poszerzyła ofertę odbioru, transportu i magazynowania odpadów. Aktualnie możemy odbierać większość odpadów powstałych w produkcji poligraficznej, kosmetycznej i przemysłowej.

Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 31.05.2017r. dotyczącego kompletnej linii technologicznej do produkcji innowacyjnych blend rozpuszczalnikowych, dokonano wyboru wykonawcy zamówienia – Agencja Promocji REDUX Sp. z o.o. /Sp. k z siedzibą w Bielsku-Białej

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SYNTEZIS SP Z.O.O moich danych osobowych w sposób wymagany do obsługi niniejszego zapytania oraz akceptuję politykę prywatności.