image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml
Syntezis

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: III „Konkurencyjność MŚP” Działanie 3.3. „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w procesach biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie.

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SYNTEZIS SP Z.O.O moich danych osobowych w sposób wymagany do obsługi niniejszego zapytania oraz akceptuję politykę prywatności.