Ksylen

8,12 

Kategoria:

Opis

Ksylen – organiczny związek chemiczny z grupy węglowodorów aromatycznych, dimetylowy pochodny benzenu. Stosowany jest głównie jako wysokowrzący rozpuszczalnik organiczny.

Ksylen występuje jako trzy izomery strukturalne o wzorze sumarycznym C8H10, różniące się pozycją dwóch grup metylowych w stosunku do siebie, w pierścieniu benzenowym: 1,2 (orto), 1,3 (meta) i 1,4 (para).

Zastosowanie produktu: Jako rozpuszczalnik i rozcieńczalnik farb i lakierów. Ortoksylen stosowany jest do syntezy bezwodnika ftalowego; metaksylen do otrzymywania tworzyw sztucznych i barwników; paraksylen do syntezy kwasu tereftalowego.