Dotacje UE

 

Dofinansowanie projektu ze środków Funduszy Europejskich


SYNTEZIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pt. „Rozbudowa systemu informatycznego w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych” w ramach działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest: wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w procesach biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie.

Efektem projektu będzie wdrożony zintegrowany system klasy ERP oraz elektroniczny obieg dokumentów.

Wartość projektu ogółem: 827 734,65 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych: 672 955,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  336 477,50 PLN

 

 

Dofinansowanie projektu ze środków Funduszy Europejskich

 

SYNTEZIS Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: „Wdrożenie technologii do produkcji innowacyjnej w skali kraju mieszaniny wysoce oczyszczonego destylatu z produktami
pierwotnymi – blendy”
Celem projektu jest wdrożenie technologii produkcji blendów rozpuszczalnikowych umożliwiających produkcję innowacyjnej w
skali kraju mieszaniny wysoce oczyszczonego destylatu z produktami pierwotnymi.

Wartość projektu: 5 469 121,20 zł

Wkład funduszy europejskich: 1 999 998,00 zł