Aktualności

Aktualności


 

20.03.2020r.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w postaci koronawirusa SARS-CoV-2 oraz działaniami władz państwowych i samorządowych, dotyczących przeciwdziałania i zwalczania epidemii, Spółka Syntezis podjęła decyzję o przyjęciu odpowiednich procedur działania. Czytaj więcej

06.01.2020r.

W ramach aktualnie trwającego naboru wniosków o dofinansowanie w Konkursie 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka, Spółka Syntezis w kooperacji z Głównym Instytutem Górnictwa z siedzibą w Katowicach rozpoczęła prace nad dalszym wykorzystaniem otrzymywanych blend oraz innowacyjnym przetwarzaniu odpadów.

28.11.2019r.

Zgodnie z art. 14 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 lipca 2018 r. firma Syntezis Sp. z o.o. złożyła wniosek o zmianę pozwolenia na przetwarzanie odpadów. Na tej podstawie Spółka nadal może odbierać i przetwarzać odpady.

10.06.2019r.
Spółka Syntezis podpisała umowę na informatyczne wsparcie techniczne i tym samym rozpoczęła wdrażanie zintegrowanego systemu klasy ERP oraz elektronicznego obiegu dokumentów. Innowacyjność rozwiązania polega na zintegrowaniu poszczególnych obszarów działalności biznesowej w jeden zsynchronizowany system informatyczny pełnej wymiany i analizy informacji oraz zastosowaniu innowacyjnych technologii. Wdrażany system informatyczny będzie wspierał procesy sprzedaży oraz obsługi procesów produkcyjnych. Wdrożony system ERP zapewni automatyzację i optymalizację procesów produkcyjnych oraz obsługę procesów realizowanych z wykorzystaniem maszyn zakupionych w projekcie inwestycyjnym.

17.05.2019r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: III „Konkurencyjność MŚP” Działanie 3.3. „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w procesach biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie.

24.04.2018r.

Marszałek Województwa Śląskiego nadał spółce Syntezis indywidualny numer rejestrowy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Numer BDO 000012924. Tym samym ważność straciły wcześniejsze zezwolenia na transport odpadów wydane przez Prezydenta Miasta Chorzów (zezwolenie nr 25/2015 oraz 11/ 2017). Wszystkie kody odpadów transportowanych przez firmę Syntezis Sp. z o.o. zostały ujęte w rejestrze BDO.

12.03.2018r.

Informujemy, iż spółka Syntezis otrzymała pozwolenie na użytkowanie nowej hali wybudowanej na potrzeby linii technologicznej produkcji blend rozpuszczalnikowych, dającej możliwość ponownego zagospodarowania rozpuszczalników, które w wielu zakładach są odpadami nieprzydatnymi do wykorzystania. Ogranicza to ilość odpadów niebezpiecznych odprowadzanych do środowiska. W tym dniu rozpoczęliśmy produkcję innowacyjnego produktu HPF-5.5

08.03.2018r.

Zawiadamiamy, iż spółka Syntezis otrzymała pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na przetwarzanie odpadów dla instalacji, zlokalizowanej w Chorzowie na ulicy Kollmanna 2. Spółka nasza jest jedną z nielicznych firm w kraju regenerujących rozpuszczalniki z odpadów do jakości pierwotnej.

20.12.2017r.

Zakończyliśmy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej. Hala powstała na potrzeby Linii Technologicznej produkcji innowacyjnych blend rozpuszczalnikowych. Linia technologiczna składa się z nowoczesnej instalacji przesyłu i dozowania rozcieńczalników, instalacji destylacji odpadów na bazie pierwszych tego typu w Polsce, innowacyjnych urządzeń destylujących. Ponadto, w skład Linii Technologicznej wchodzi nowoczesna i w pełni zautomatyzowana instalacja mycia opakowań.

24.11.2017r.

Spółka otrzymała zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego na czas nieoznaczony (numer akcyzowy składu PL 24170001309). W składzie podatkowym Spółka produkuje wyroby akcyzowe na bazie alkoholu etylowego nieskażonego i częściowo skażonego.

07.11.2017r.

Informujemy, że Syntezis Sp. z o.o. uzyskał koncesje na skażanie alkoholu etylowego na podstawie zezwolenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08.11.2017 roku. Od tego dnia firma ma możliwość sprzedaży mieszanin i rozcieńczalników na bazie alkoholu etylowego w dowolnej recepturze przygotowanej przez naszych klientów.  ( Zaświadczenie MRiRW )

03.08.2017r.

Spółka poszerzyła ofertę odbioru, transportu i magazynowania odpadów. Aktualnie możemy odbierać większość odpadów powstałych w produkcji poligraficznej, kosmetycznej i przemysłowej.

13.07.2017r.

Ogłoszenie o wyborze oferty
Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 31.05.2017r. dotyczącego kompletnej linii technologicznej do produkcji innowacyjnych blend rozpuszczalnikowych, dokonano wyboru wykonawcy zamówienia – Agencja Promocji REDUX Sp. z o.o. /Sp. k z siedzibą w Bielsku-Białej.

31.05.2017r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę kompletnej linii technologicznej do produkcji innowacyjnych blendów rozpuszczalnikowych.   ( Zapytanie ofertowe )    ( Załącznik do zapytania )

30.08.2016r.

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów ocenionych pozytywnie po ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 dla Działania 3.2 Innowacje w MŚP.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że złożony przez Syntezis Sp. z o.o. w ramach konkursu 3.2 wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie i wybrany do dofinansowania.

13.01.2016r.

Z początkiem roku Spółka oddała w użytkowanie nową halę magazynową o powierzchni ca 1000 m2. Pozwoli to na zwiększenie stanów magazynowych dotychczas oferowanych produktów oraz powiększenie portfolio o nowe pozycje