Firma Syntezis Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji i obrocie substancjami chemicznymi, przede wszystkim rozpuszczalnikami i rozcieńczalnikami stosowanymi w branżach: poligraficznej, kosmetycznej, chemii gospodarczej, farb i lakierów, a także wielu innych.
Syntezis Sp. z o.o. posiada także zezwolenie na odbiór, transport oraz przetwarzanie odpadów rozpuszczalnikowych.
Spółka jest składem podatkowym oraz posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów skażających alkohol etylowy.

Slider

Nasza Firma

Firma SYNTEZIS Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność nieprzerwanie od 2003 roku. Początki działalności to dystrybucja rozpuszczalników i rozcieńczalników, opartych głównie na alkoholu etylowym. Z biegiem czasu firma rozpoczęła produkcję mieszanin i rozcieńczalników, koncentrując się przede wszystkim na branżach: poligraficznej, kosmetycznej, farb i lakierów, chemii gospodarczej i samochodowej. Kolejne lata działalności zapewniły stabilną pozycję na rynku dzięki długotrwałej współpracy z czołowymi producentami w Polsce i za granicą. Znacząco poszerzyliśmy naszą ofertę produktową, a przeprowadzone inwestycje pozwoliły na poprawę konkurencyjności Spółki. Firma dysponuje wiedzą i umiejętnościami, dzięki którym może zagwarantować najwyższą jakość produktów, szybką realizację dostaw oraz konkurencyjne ceny. Aktualnie Spółka SYNTEZIS posiada zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego oraz posiada koncesję na skażanie alkoholu etylowego. Ponadto, Spółka jest zarejestrowanym odbiorcą produktów paliwowych objętych akcyzą. Dzięki zrealizowanej inwestycji Linii Technologicznej produkcji blend rozpuszczalnikowych, firma zapewnia produkcję każdej mieszaniny chemicznej zgodnie z wymogami klienta. Spółka dysponuje zapleczem laboratoryjnym oraz badawczo-rozwojowym, umożliwiającym przeprowadzenie badań substancji oraz mieszanin chemicznych, przeprowadzanych także na zlecenie klienta. Ponadto nowoczesna Linia Technologiczna daje możliwość destylacji płynnych odpadów niebezpiecznych. Z prawdziwą przyjemnością przedstawimy Państwu naszą ofertę. Mamy nadzieję, że zaspokoi ona w pełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Branże

BRANŻA POLIGRAFICZNA

Rozcieńczalniki na bazie etanolu całkowicie skażonego
Rozcieńczalniki z grupy HPF na bazie etanolu bezwodnego całkowicie skażonego oraz częściowo skażonego o dowolnej recepturze.
Alkohol etylowy nieskażony
Rozcieńczalnik HPF-6 (n-propanol/octan n-propylu/etanol)
Rozcieńczalnik HPF-5.5 (etanol / octan etylu)

Surowce pierwotne
Octan Etylu
Metoksypropanol
Etoksypropanol
Octan izopropylu
Octan n-propylu
N-propanol
Izopropanol
Metyloetyloketon
Bitrex (Benzoesan Denatonium)

BRANŻA FARB I LAKIERÓW

Rozpuszczalniki pierwotne
Octan Etylu (jakość PU i techniczna)
Octan Butylu
Octan Metoksypropylu
Ksylen
Aceton
Izopropanol
Izobutanol
N-Butanol
Metyloetyloketon
Glikol Monoetylenowy (MEG)
Chloroparafina
Toluen

Mieszaniny rozpuszczalników
Rozcieńczalnik KSL (Ksylen i Octan Butylu)
Rozcieńczalnik HP-KF (odpowiednik denaturatu fiolet)
Rozcieńczalnik OC-ET (odpowiednik denaturatu bezbarwny)

KOSMETYKA I CHEMIA GOSPODARCZA

Mieszaniny na bazie alkoholu etylowego
Rozcieńczalnik HP
Rozcieńczalnik HP-1
HP Komponent
Rozcieńczalnik HP bezwodny

Surowce pierwotne
Alkohol Izopropylowy
Butylglikol (BG)
Butyldiglikol (BDG)
Octan Etylu
Mosstanol L
Aceton
Glikol Monoetylenowy (MEG)
Glikol Monopropylenowy (MPG)
Glikol Dwupropylenowy (DPG)
Gliceryna
Terpena pomarańczowa
Izoglukoza
Ftalan Dwuetylu
Bitrex (Benzoesan Denatonium)

Działy
Kierownik Działu Sprzedaży
Iwona Zagórska
Region Polska południowo-wschodnia
Włodzimierz Kalita
Administracja Sprzedaży
Benita Matysik-Sojka
Kierownik Działu Zakupów
Katarzyna Bulanda
Koodrynator ds Zakupów
Edyta Krużel
Kadry / Finanse
Anna Gniołczyk
Księgowość
Stanisław Nowak
Inwestycje / Obsługa celno-skarbowa
Danuta Durczyńska
Koordynator Linii Technologicznej
Jacek Mularski
Bartosz Bauc
Michał Jurek
Kierownik produkcji / Kontrola Jakości
Marzena Grucela
Kierownik Magazynu / Logistyka
Marcin Stawowy

Zastępca Kierownika Magazynu
Krzysztof Pecyna
20.12.2017r.  Zakończyliśmy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej. Hala powstała na potrzeby Linii Technologicznej produkcji innowacyjnych blendów rozpuszczalnikowych. Linia technologiczna składa sie z nowoczesnej instalacji przesyłu i dozowania rozcieńczalników, instalacji destylacji odpadów na bazie pierwszych tego typu w Polsce, innowacyjnych urządzeń destylujących. Ponadto, w skład Linii Technologicznej wchodzi nowoczesna i w pełni zautomatyzowana instalacja mycia opakowań.
 
08.11.2017r.    Informujemy, że Syntezis Sp. z o.o. uzyskał koncesje na skażanie alkoholu etylowego na podstawie zezwolenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08.11.2017 roku. Od tego dnia firma ma mozliwość sprzedaży mieszanin i rozcieńczalników na bazie alkoholu etylowego w dowolnej recpeturze przygotowanej przez naszych klientów.  ( Zaświadczenie MRiRW )
03.08.2017r.    Spółka poszerzyła ofertę odbioru, transportu i magazynowania odpadów. Aktualnie możemy odbierać większość odpadów powstałych w produkcji poligraficznej, kosmetycznej i przemysłowej.  ( Zezwolenie na transport odpadów )     ( Zezwolenie na zbieranie odpadów )
 
13.07.2017r.   Ogłoszenie o wyborze oferty
Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 31.05.2017r. dotyczącego kompletnej linii technologicznej do produkcji innowacyjnych blendów rozpuszczalnikowych, dokonano wyboru wykonawcy zamówienia – AGENCJA PROMOCJI REDUX Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą w Bielsku-Białej.
 
31.05.2017r.    Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę kompletnej linii technologicznej do produkcji innowacyjnych blendów rozpuszczalnikowych.   ( Zapytanie ofertowe )    ( Załącznik do zapytania )
 
30.08.2016r.    Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów ocenionych pozytywnie po ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 dla Działania 3.2 Innowacje w MŚP.
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że złożony przez Syntezis Sp. z o.o. w ramach konkursu 3.2 wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie i wybrany do dofinansowania.
 
13.01.2016r.    Z początkiem roku Spółka oddała w użytkowanie nową halę magazynową o powierzchni ca 1000 m2. Pozwoli to na zwiększenie stanów magazynowych dotychczas oferowanych produktów oraz powiększenie portfolio o nowe pozycje