Firma Syntezis Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji i obrocie substancjami chemicznymi, przede wszystkim rozpuszczalnikami i rozcieńczalnikami stosowanymi w branżach: poligraficznej, kosmetycznej, chemii gospodarczej, farb i lakierów, a także wielu innych.
Syntezis Sp. z o.o. posiada także zezwolenie na odbiór, transport oraz przetwarzanie odpadów rozpuszczalnikowych.
Spółka jest składem podatkowym oraz posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów skażających alkohol etylowy.

Slider

 

 

Nasza Firma

Firma SYNTEZIS Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność nieprzerwanie od 2003 roku. Początki działalności to dystrybucja rozpuszczalników i rozcieńczalników, opartych głównie na alkoholu etylowym. Z biegiem czasu firma rozpoczęła produkcję mieszanin i rozcieńczalników, koncentrując się przede wszystkim na branżach: poligraficznej, kosmetycznej, farb i lakierów, chemii gospodarczej i samochodowej. Kolejne lata działalności zapewniły stabilną pozycję na rynku dzięki długotrwałej współpracy z czołowymi producentami w Polsce i za granicą. Znacząco poszerzyliśmy naszą ofertę produktową, a przeprowadzone inwestycje pozwoliły na poprawę konkurencyjności Spółki. Firma dysponuje wiedzą i umiejętnościami, dzięki którym może zagwarantować najwyższą jakość produktów, szybką realizację dostaw oraz konkurencyjne ceny. Aktualnie Spółka SYNTEZIS posiada zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego oraz posiada koncesję na skażanie alkoholu etylowego. Ponadto, Spółka jest zarejestrowanym odbiorcą produktów paliwowych objętych akcyzą. Dzięki zrealizowanej inwestycji Linii Technologicznej produkcji blend rozpuszczalnikowych, firma zapewnia produkcję każdej mieszaniny chemicznej zgodnie z wymogami klienta. Spółka dysponuje zapleczem laboratoryjnym oraz badawczo-rozwojowym, umożliwiającym przeprowadzenie badań substancji oraz mieszanin chemicznych, przeprowadzanych także na zlecenie klienta. Ponadto nowoczesna Linia Technologiczna daje możliwość destylacji płynnych odpadów niebezpiecznych. Z prawdziwą przyjemnością przedstawimy Państwu naszą ofertę. Mamy nadzieję, że zaspokoi ona w pełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

BRANŻA POLIGRAFICZNA

Rozcieńczalniki na bazie etanolu całkowicie skażonego
Rozcieńczalniki z grupy HPF na bazie etanolu bezwodnego całkowicie skażonego oraz częściowo skażonego o dowolnej recepturze.
Alkohol etylowy nieskażony
Rozcieńczalnik HPF-6 (n-propanol/octan n-propylu/etanol)
Rozcieńczalnik HPF-5.5 (etanol / octan etylu)

Surowce pierwotne
Octan Etylu
Metoksypropanol
Etoksypropanol
Octan izopropylu
Octan n-propylu
N-propanol
Izopropanol
Metyloetyloketon
Bitrex (Benzoesan Denatonium)

BRANŻA FARB I LAKIERÓW

Rozpuszczalniki pierwotne
Octan Etylu (jakość PU i techniczna)
Octan Butylu
Octan Metoksypropylu
Ksylen
Aceton
Izopropanol
Izobutanol
N-Butanol
Metyloetyloketon
Glikol Monoetylenowy (MEG)
Chloroparafina
Toluen

Mieszaniny rozpuszczalników
Rozcieńczalnik KSL (Ksylen i Octan Butylu)
Rozcieńczalnik HP-KF (odpowiednik denaturatu fiolet)
Rozcieńczalnik OC-ET (odpowiednik denaturatu bezbarwny)

KOSMETYKA I CHEMIA GOSPODARCZA

Mieszaniny na bazie alkoholu etylowego
Rozcieńczalnik HP
Rozcieńczalnik HP-1
HP Komponent
Rozcieńczalnik HP bezwodny

Surowce pierwotne
Alkohol Izopropylowy
Butylglikol (BG)
Butyldiglikol (BDG)
Octan Etylu
Mosstanol L
Aceton
Glikol Monoetylenowy (MEG)
Glikol Monopropylenowy (MPG)
Glikol Dwupropylenowy (DPG)
Gliceryna
Terpena pomarańczowa
Izoglukoza
Ftalan Dwuetylu
Bitrex (Benzoesan Denatonium)

Działy
Kierownik Działu Sprzedaży
Iwona Zagórska
Koordynator Sprzedaży rejon południo-wschodni
Włodzimierz Kalita
Przedstawiciel Handlowy
Małgorzata Ohli
Przedstawiciel Handlowy
Adam Cebula
Kierownik Działu Zakupów
Robert Stoczkiewicz
Koodrynator ds Zakupów
Edyta Krużel
Kadry / Finanse
Anna Gniołczyk
Księgowość
Stanisław Nowak
Inwestycje / Obsługa celno-skarbowa
Danuta Durczyńska
Administrator Systemu
Benita Matysik-Sojka
Koordynator Linii Technologicznej
Aneta Ryndak
Lukasz Baranowski
Mateusz Piekorz
Kierownik produkcji / Kontrola Jakości
Marzena Grucela
Kierownik Magazynu / Logistyka
Marcin Stawowy

Zastępca Kierownika Magazynu
Krzysztof Pecyna

Aktualności


 

20.03.2020r.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w postaci koronawirusa SARS-CoV-2 oraz działaniami władz państwowych i samorządowych, dotyczących przeciwdziałania i zwalczania epidemii, Spółka Syntezis podjęła decyzję o przyjęciu odpowiednich procedur działania. Czytaj więcej

06.01.2020r.

W ramach aktualnie trwającego naboru wniosków o dofinansowanie w Konkursie 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka, Spółka Syntezis w kooperacji z Głównym Instytutem Górnictwa z siedzibą w Katowicach rozpoczęła prace nad dalszym wykorzystaniem otrzymywanych blend oraz innowacyjnym przetwarzaniu odpadów.

28.11.2019r.

Zgodnie z art. 14 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 lipca 2018 r. firma Syntezis Sp. z o.o. złożyła wniosek o zmianę pozwolenia na przetwarzanie odpadów. Na tej podstawie Spółka nadal może odbierać i przetwarzać odpady.

10.06.2019r.
Spółka Syntezis podpisała umowę na informatyczne wsparcie techniczne i tym samym rozpoczęła wdrażanie zintegrowanego systemu klasy ERP oraz elektronicznego obiegu dokumentów. Innowacyjność rozwiązania polega na zintegrowaniu poszczególnych obszarów działalności biznesowej w jeden zsynchronizowany system informatyczny pełnej wymiany i analizy informacji oraz zastosowaniu innowacyjnych technologii. Wdrażany system informatyczny będzie wspierał procesy sprzedaży oraz obsługi procesów produkcyjnych. Wdrożony system ERP zapewni automatyzację i optymalizację procesów produkcyjnych oraz obsługę procesów realizowanych z wykorzystaniem maszyn zakupionych w projekcie inwestycyjnym.

17.05.2019r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: III „Konkurencyjność MŚP” Działanie 3.3. „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w procesach biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie.

24.04.2018r.

Marszałek Województwa Śląskiego nadał spółce Syntezis indywidualny numer rejestrowy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Numer BDO 000012924. Tym samym ważność straciły wcześniejsze zezwolenia na transport odpadów wydane przez Prezydenta Miasta Chorzów (zezwolenie nr 25/2015 oraz 11/ 2017). Wszystkie kody odpadów transportowanych przez firmę Syntezis Sp. z o.o. zostały ujęte w rejestrze BDO.

12.03.2018r.

Informujemy, iż spółka Syntezis otrzymała pozwolenie na użytkowanie nowej hali wybudowanej na potrzeby linii technologicznej produkcji blend rozpuszczalnikowych, dającej możliwość ponownego zagospodarowania rozpuszczalników, które w wielu zakładach są odpadami nieprzydatnymi do wykorzystania. Ogranicza to ilość odpadów niebezpiecznych odprowadzanych do środowiska. W tym dniu rozpoczęliśmy produkcję innowacyjnego produktu HPF-5.5

08.03.2018r.

Zawiadamiamy, iż spółka Syntezis otrzymała pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na przetwarzanie odpadów dla instalacji, zlokalizowanej w Chorzowie na ulicy Kollmanna 2. Spółka nasza jest jedną z nielicznych firm w kraju regenerujących rozpuszczalniki z odpadów do jakości pierwotnej.

20.12.2017r.

Zakończyliśmy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej. Hala powstała na potrzeby Linii Technologicznej produkcji innowacyjnych blend rozpuszczalnikowych. Linia technologiczna składa się z nowoczesnej instalacji przesyłu i dozowania rozcieńczalników, instalacji destylacji odpadów na bazie pierwszych tego typu w Polsce, innowacyjnych urządzeń destylujących. Ponadto, w skład Linii Technologicznej wchodzi nowoczesna i w pełni zautomatyzowana instalacja mycia opakowań.

24.11.2017r.

Spółka otrzymała zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego na czas nieoznaczony (numer akcyzowy składu PL 24170001309). W składzie podatkowym Spółka produkuje wyroby akcyzowe na bazie alkoholu etylowego nieskażonego i częściowo skażonego.

07.11.2017r.

Informujemy, że Syntezis Sp. z o.o. uzyskał koncesje na skażanie alkoholu etylowego na podstawie zezwolenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08.11.2017 roku. Od tego dnia firma ma możliwość sprzedaży mieszanin i rozcieńczalników na bazie alkoholu etylowego w dowolnej recepturze przygotowanej przez naszych klientów.  ( Zaświadczenie MRiRW )

03.08.2017r.

Spółka poszerzyła ofertę odbioru, transportu i magazynowania odpadów. Aktualnie możemy odbierać większość odpadów powstałych w produkcji poligraficznej, kosmetycznej i przemysłowej.

13.07.2017r.

Ogłoszenie o wyborze oferty
Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 31.05.2017r. dotyczącego kompletnej linii technologicznej do produkcji innowacyjnych blend rozpuszczalnikowych, dokonano wyboru wykonawcy zamówienia – Agencja Promocji REDUX Sp. z o.o. /Sp. k z siedzibą w Bielsku-Białej.

31.05.2017r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę kompletnej linii technologicznej do produkcji innowacyjnych blendów rozpuszczalnikowych.   ( Zapytanie ofertowe )    ( Załącznik do zapytania )

30.08.2016r.

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów ocenionych pozytywnie po ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 dla Działania 3.2 Innowacje w MŚP.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że złożony przez Syntezis Sp. z o.o. w ramach konkursu 3.2 wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie i wybrany do dofinansowania.

13.01.2016r.

Z początkiem roku Spółka oddała w użytkowanie nową halę magazynową o powierzchni ca 1000 m2. Pozwoli to na zwiększenie stanów magazynowych dotychczas oferowanych produktów oraz powiększenie portfolio o nowe pozycje

 

Dofinansowanie projektu ze środków Funduszy Europejskich


SYNTEZIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pt. „Rozbudowa systemu informatycznego w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych” w ramach działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest: wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w procesach biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie.

Efektem projektu będzie wdrożony zintegrowany system klasy ERP oraz elektroniczny obieg dokumentów.

Wartość projektu ogółem: 827 734,65 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych: 672 955,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  336 477,50 PLN

 

 

Dofinansowanie projektu ze środków Funduszy Europejskich

 

SYNTEZIS Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: „Wdrożenie technologii do produkcji innowacyjnej w skali kraju mieszaniny wysoce oczyszczonego destylatu z produktami
pierwotnymi – blendy”
Celem projektu jest wdrożenie technologii produkcji blendów rozpuszczalnikowych umożliwiających produkcję innowacyjnej w
skali kraju mieszaniny wysoce oczyszczonego destylatu z produktami pierwotnymi.

Wartość projektu: 5 469 121,20 zł

Wkład funduszy europejskich: 1 999 998,00 zł

 
 

Kariera


 

W związku z dynamicznym rozwojem naszej formy, aktualnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

Administrator Systemu

Operator Linii Produkcyjnej

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@syntezis.pl

Zastrzegamy sobie prawo wyboru kandydatów, otrzymanych ofert nie zwracamy.